Πλατφόρμα e-Learning Σύγχρονης & Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Φροντιστηρίου Πειθώ

Ορισμός νέου συνθηματικού

Αν έχετε ξεχάσει τα στοιχεία του λογαριασμού σας, συμπληρώστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με την οποία είστε εγγεγραμμένος (προσοχή: αυτή που έχετε δηλώσει στην πλατφόρμα).

Θα λάβετε αυτόματα ένα μήνυμα με οδηγίες για να αλλάξετε το συνθηματικό σας.


Στοιχεία χρήστη